O ePortálu ČSSZ

ePortál nabízí k využití užitečné online služby, které klientům usnadní kontakt s ČSSZOSSZ. Formou internetové samoobsluhy tak ČSSZ rozšiřuje možnosti poskytování služeb, zjednodušuje a zrychluje komunikaci a na straně klientů snižuje administrativní a časovou náročnost.

Pojištěncům - nejčastěji zaměstnanci a důchodci, osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnavatelům umožňuje nahlížet na údaje evidované v databázích ČSSZ.

Co ePortál ČSSZ nabízí?

  • poskytování informací – údaje, které ČSSZ ze zákona eviduje ve svých databázích, jsou po přihlášení přístupné oprávněným osobám;
  • online odesílání žádostí – v některých případech odpadá nutnost osobní návštěvy na pobočce nebo zasílání poštovních zásilek, výstupy zpracovaných žádostí jsou klientům předány podle zvoleného způsobu doručení;
  • elektronické podání tiskopisů přímo na ČSSZ či OSSZ – tiskopisy lze bez nutnosti přihlášení jednoduše vyplnit a přímo odeslat (je třeba mít zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis) či jen vytisknout, vyplňování tiskopisů je podpořeno automatickou kontrolou úplnosti vyplnění a logických vazeb;
  • nepřetržitý provoz – internetovou samoobsluhu lze využívat 24 hodin denně, tedy bez ohledu na klasické úřední hodiny.

Poskytované online služby vč. tiskopisů jsou přehledně uvedeny na domovské stránce ePortálu ČSSZ.

Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ?

ePortál ČSSZ nevyžaduje samostatnou registraci. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ slouží buď identifikace prostřednictvím Autentizační služby Portálu veřejné správy, tj. přístupového rozhraní Informačního systému datových schránek, nebo prostřednictvím Národní identitní autority (NIA). Tím je zaručeno, že konkrétní osobě jsou přístupné konkrétní služby.

Práce s tiskopisy nevyžaduje přihlášení do ePortálu ČSSZ.

Přihlášení datovou schránkou

Přihlašovací údaje pro ePortál ČSSZ jsou stejné jako uživatelské jméno a heslo, které vyplňuje vlastník datové schránky na přihlašovací stránce Informačního systému datových schránek.

Při zadání požadavku „Přihlásit se" dojde k automatickému přesměrování na přístupové rozhraní datových schránek, kde klient vyplní přihlašovací údaje, a po jejich úspěšném ověření je přihlášen do ePortálu ČSSZ.

Jak požádat o zřízení datové schránky?

Postup je uveden na oficiálních webových stránkách Informačního systému datových schránek.

Je možné služby ePortálu ČSSZ využívat ihned po zřízení nové datové schránky?

Údaje o nových datových schránkách přebírá ČSSZ ze systému základních registrů a tento proces trvá určitý čas (obvykle 3-5 dnů). Po tuto dobu je přihlášení datovou schránkou možné, ale nelze využívat online služby, pouze vyplňovat a odesílat tiskopisy.

Přihlášení prostřednictvím NIA

Pro přihlášení se využívají přihlašovací prostředky přidělené poskytovatelem identit.

Při zadání požadavku „Přihlásit se" dojde k automatickému přesměrování na webový portál eidentita.cz, kde klient zvolí způsob přihlášení a vyplní požadované údaje. Po úspěšném ověření je přihlášen do ePortálu ČSSZ.

Proč probíhá přihlášení na ePortál ČSSZ přes datovou schránku nebo přes NIA?

  • je zajištěna 100% garance identifikace, autentizace a zabezpečení;
  • je dodržován legislativní rámec platný pro poskytování informací v oblasti sociálního zabezpečení;
  • zvolený způsob je v souladu s vládní koncepcí eGovernmentu.

Jaké jsou požadavky na využívání interaktivních tiskopisů ČSSZ?

Počítače, notebooky

Pro práci s interaktivními tiskopisy je třeba na PC a noteboocích povolit internetovému prohlížeči instalaci doplňku FormApps Plugin. Tento doplněk zajišťuje funkcionalitu pro odesílání tiskopisů s elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. Instalace doplňku se nabídne automaticky při prvním otevření tiskopisu či při zjištění jeho novější verze.

Poznámka pro uživatele počítačů s omezenými administrátorskými právy
V prohlížeči MS Internet Explorer vyžaduje instalace doplňku (ActiveX) práva administrátora, v prostředích Google Chrome a Firefox (Java applet) vyžaduje práva administrátora pouze instalace běhového prostředí Java a samotný doplněk pak již práva administrátora nevyžaduje.

Mobilní telefony, tablety

Pro použití na tabletech nebo chytrých mobilních telefonech je třeba stáhnout aplikaci FormApps Mobile. Aplikace FormApps Mobile zajišťuje funkcionalitu pro odesílání tiskopisů s elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. Aplikace je dostupná zdarma v App Store, Google Play a Windows Store.

Provozní řády ePortálu ČSSZ

Autentizační služba Portálu veřejné správy – harmonogram odstávek

Předpokladem přihlášení klienta k ePortálu ČSSZ pomocí datové schránky je fungující Informační systém datových schránek (ISDS). Informace o plánovaných odstávkách ISDS jsou uveřejněny na webových stránkách Informačního systému datových schránek.