O ePortálu ČSSZ

ePortál ČSSZ umožňuje klientům využívat užitečné online služby, které usnadňují kontakt s ČSSZOSSZ. Formou internetové samoobsluhy ČSSZ rozšiřuje možnosti poskytování svých služeb, zjednodušuje a zrychluje komunikaci a na straně klientů snižuje administrativní a časovou náročnost.

Pojištěncům - nejčastěji zaměstnanciZejména zaměstnancům a důchodcům (pojištěncům), dále zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným umožňuje ePortál ČSSZ nahlížet na údaje evidované v databázích ČSSZ a využívat interaktivní tiskopisy.

Základní informace:

Co ePortál ČSSZ nabízí?

  • poskytování informací – údaje, které ČSSZ ze zákona eviduje ve svých databázích, jsou po přihlášení přístupné oprávněným osobám;
  • online odesílání žádostí – v některých případech odpadá nutnost osobní návštěvy na pobočce nebo zasílání poštovních zásilek, výstupy zpracovaných žádostí jsou klientům předány podle zvoleného způsobu doručení;
  • elektronické podání tiskopisů přímo na ČSSZ či OSSZ – tiskopisy lze jednoduše vyplnit a přímo odeslat (k tomu je třeba mít zřízenou datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo přístup přes tzv. NIA prostřednictvím portálu eIdentita.cz) či jen vytisknout, automatická kontrola úplnosti vyplnění a logické vazby pomáhají se správným vyplněním;
  • nepřetržitý provoz – internetovou samoobsluhu lze využívat 24 hodin denně.

Přehled poskytovaných online služeb a tiskopisů je k dispozici na úvodní stránce ePortálu ČSSZ.

Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ?

ePortál ČSSZ nevyžaduje samostatnou registraci. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ slouží identifikace buď prostřednictvím Autentizační služby Portálu veřejné správy, tj. přístupového rozhraní Informačního systému datových schránek, nebo přes Národní identitní autoritu tzv. NIA prostřednictvím portálu eIdentita.cz (elektronický občanský průkaz nebo uživatelský účet NIA). Tím je zaručeno, že konkrétní osobě jsou poskytnuty výhradně údaje, které se jí týkají.

Přihlášení datovou schránkou

Přihlašovací údaje pro ePortál ČSSZ se shodují s uživatelským jménem a heslem, která vyplňuje vlastník datové schránky na přihlašovací stránce Informačního systému datových schránek.

Při zadání požadavku „Přihlásit se" dojde k automatickému přesměrování na přístupové rozhraní datových schránek, kde klient vyplní přihlašovací údaje, a po jejich úspěšném ověření je přihlášen do ePortálu ČSSZ.

Důležité: Přihlášení k ePortálu ČSSZ je umožněno jen držitelům datových schránek, nikoliv pověřeným osobám datových schránek (takové pověření slouží výhradně k úkonům v rámci datové schránky; oprávněná osoba může jiného pověřit ke čtení zpráv, čtení zpráv do vlastních rukou, posílání zpráv, zobrazování seznamů a dodejek, vyhledávání schránek, mazání zpráv v trezoru). Z pověření uděleného v rámci datové schránky není možné dovozovat pověření k využívání služeb ePortálu ČSSZ. Pověřená osoba datové schránky může za jiného vyplnit interaktivní tiskopisy, ve stanoveném formátu je uložit a prostřednictvím datové schránky (pro kterou byla pověřena) odeslat příslušné OSSZ/ČSSZ, nemůže však za jiného využívat služby ePortálu ČSSZ. K tomu je třeba jiného pověření nejlépe za pomocí interaktivních tiskopisů (přihlášení k ePortálu je pak umožněno prostřednictvím NIA, tj. eObčankou, uživatelským účtem, nebo vlastní datovou schránkou, tj. držiteli DS).

Jak požádat o zřízení datové schránky?

Postup je uveden na oficiálních webových stránkách Informačního systému datových schránek. Se zřízením případně pomůže infolinka datových schránek.

Je možné služby ePortálu ČSSZ využívat ihned po zřízení nové datové schránky?

Údaje o nových datových schránkách přebírá ČSSZ ze systému základních registrů a tento proces trvá určitý čas (obvykle 3-5 dnů). Po tuto dobu je přihlášení datovou schránkou možné, ale nelze využívat online služby, lze pouze vyplňovat a odesílat tiskopisy.

Přihlášení prostřednictvím NIA

Pro přihlášení se využívají přihlašovací prostředky přidělené poskytovatelem identit, kterým je Správa základních registrů, prostřednictvím portálu eIdentita.cz. Přihlášení je možné dvěma způsoby, a to cestou:

Při zadání požadavku „Přihlásit se" dojde k automatickému přesměrování na webový portál eIdentita.cz, kde klient zvolí způsob přihlášení a vyplní požadované údaje. Po úspěšném ověření je přihlášen do ePortálu ČSSZ.

Pro přihlášení k ePortálu ČSSZ prostřednictvím jména, hesla a SMS kódu je nutné si na portálu eIdentita.cz zřídit účet a ten poté aktivovat na pobočce CZECH POINT. Se zřízením a aktivací účtu pomůže infolinka Správy základních registrů.

Proč probíhá přihlášení na ePortál ČSSZ přes datovou schránku nebo přes NIA?

  • je zajištěna 100% garance identifikace, autentizace a zabezpečení;
  • je dodržován legislativní rámec platný pro poskytování informací v oblasti sociálního zabezpečení;
  • zvolený způsob je v souladu s vládní koncepcí eGovernmentu.

Je možné, aby se k ePortálu ČSSZ přihlásila i pověřená osoba?

Přihlásit se k ePortálu ČSSZ a využívat tak jeho službu může i pověřená osoba, avšak pouze za předpokladu, že ČSSZ/OSSZ bude doručeno pověření k eSlužbám ČSSZ, ve kterém je potřeba specifikovat typ a rozsah pověření.

Budou interaktivní tiskopisy fungovat i bez přihlášení do ePortálu ČSSZ?

Využívat interaktivní tiskopisy lze i bez přihlášení. Přihlášenému klientovi se však práce s tiskopisy výrazně zjednoduší.

Jaké jsou požadavky na využívání interaktivních tiskopisů ČSSZ?

Počítače, notebooky

Pro práci s interaktivními tiskopisy není nutná instalace žádných dalších programů. Pouze v případě elektronického odeslání tiskopisu s elektronickým podpisem se vyžaduje instalace doplňku FormApps Plugin do internetového prohlížeče. Instalace doplňku se nabídne automaticky při prvním otevření tiskopisu

Mobilní telefony, tablety

Pro použití na tabletech nebo chytrých mobilních telefonech je třeba stáhnout aplikaci FormApps Mobile. Aplikace FormApps Mobile zajišťuje funkcionalitu pro odesílání tiskopisů s elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. Aplikace je dostupná zdarma v App Store, Google Play a Windows Store.

Provozní řády a uživatelská příručka ePortálu ČSSZ

Autentizační služba Portálu veřejné správy – harmonogram odstávek

Předpokladem přihlášení klienta k ePortálu ČSSZ pomocí datové schránky je fungující Informační systém datových schránek (ISDS). Informace o plánovaných odstávkách ISDS jsou uveřejněny na webových stránkách Informačního systému datových schránek.