Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Tiskopisem žádá osoba vykonávající souběžně (střídavě) zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s evropskými koordinačními nařízeními a mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela (bilaterální formulář nebo potvrzení o příslušnosti).

Informace o určení státu pojištění ve vztahu k evropským koordinačním nařízením jsou dostupné na této stránce.

Informace o určení státu pojištění ve vztahu k mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení, které uzavřela Česká republika, jsou dostupné na této stránce.

Informace k podávání tiskopisů jsou uvedeny na této stránce.

Verze tiskopisu platné pro minulá období