Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců

Zaměstnavatel může za pomoci tiskopisu požádat o zasílání notifikací – sdělování údajů o DPN jeho zaměstnanců a určit způsob jejich zasílání do datové schránky nebo na e-mail. Stejným tiskopisem může zaměstnavatel požádat i o zrušení těchto notifikací.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně zadá požadavek na zasílání /zrušení zasílání notifikací do systému eNeschopenky.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 32 kB)

Při zasílání notifikací do datové schránky obdrží zaměstnavatel datovou zprávu "ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnOznam" o vydání rozhodnutí o DPN jeho zaměstnance, a to ihned po doručení od lékaře ještě před jeho zpracováním na OSSZ. Tato zpráva má pouze informativní charakter.

Dále zaměstnavatel obdrží po zpracování tohoto prvního dílu zprávu s ověřenou informací o dočasné pracovní neschopnosti "ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnInfo"  a další zprávy dostane vždy po zpracování relevantních změn pracovní neschopnosti "ČSSZ eNeschopenka-TrvaniDpnInfo", "ČSSZ eNeschopenka-UkonceniDpnInfo"…. Tyto zprávy typu "Info" budou doručovány i po zpracování neschopenek, které byly lékařem doručeny náhradní papírovou cestou.

Datové zprávy budou obsahovat přílohy jak ve formátu pdf pro manuální zpracování, tak ve formátu xml pro automatizované zpracování a budou doručovány z datových schránek místně příslušné OSSZ.

Při zasílání notifikací na e-mail obdrží zaměstnavatel pouze sdělení, že došlo k nějaké změně v pracovní neschopnosti zaměstnance a informace jsou k nahlédnutí / ke stažení prostřednictvím služeb pro zaměstnavatele na tomto ePortálu ČSSZ. E-mailové notifikace budou chodit až po zpracování na OSSZ.