Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet

Tiskopisem žádají klienti, kteří trvale žijí mimo území ČR, o zařízení výplaty svého důchodu na účet v zahraničí nebo na účet v ČR. Podle ustanovení § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. je podmínkou výplaty důchodu do ciziny předchozí zaslání potvrzení o žití oprávněného. To platí obdobně, vyplácí-li se důchod tohoto klienta na účet v ČR.

Tiskopis lze podat písemně nebo prostřednictvím datové schránky ústředí ČSSZ.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 123 kB)