Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (dle § 27 zákona č. 187/2006 Sb.)

Prostřednictvím formuláře si pojištěnec žádá o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (§ 27 zákona č. 187/2006 Sb.), s tím, že na základě vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění bude příslušnou OSSZ vydáno rozhodnutí o přiznání či nepřiznání nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula (§ 145 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.). Je-li žádost podána dříve než 1 měsíc před uplynutím podpůrčí doby, běží lhůta pro vydání rozhodnutí od počátku 1 měsíce přede dnem, kterým podpůrčí doba uplyne (§ 147 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.).

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 36 kB)