Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce

Podání této žádosti je opodstatněné pouze v případech, kdy pojištěnec nemůže z důvodu zvlášť závažného onemocnění (např. onkologického, duševního) a náročného léčebného plánu využívat lékařem pevně vymezených vycházek v době od 7 do 19 hodin.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 33 kB)

Poučení

Ve výjimečných případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, může ošetřující lékař povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu, může ošetřující lékař na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu OSSZ. O udělení souhlasu OSSZ žádá ošetřující lékař.

Vycházky v tomto režimu lze povolit nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.