Žádost o poskytnutí informací v elektronické podobě

Tiskopis slouží k podání žádosti o poskytnutí údajů v elektronické podobě z registru pojištěnců a zaměstnavatelů ČSSZ subjektům (např. orgánům veřejné moci, právnickým a fyzickým osobám vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy), kterým je ČSSZ v souladu s právním řádem ČR oprávněna sdělit požadované informace.

Žádost musí obsahovat ustanovení zákona, na jehož základě žadatel poskytnutí informace vyžaduje, rozsah údajů, o které žádá, a účel, pro který jsou informace požadovány.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Tiskopis je v elektronické podobě možné zaslat přímo do datové schránky ČSSZ (ID datové schránky 49kaiq3, která je pro přímé odeslání tiskopisu z ePortálu ČSSZ ve formátu XML předvyplněna).

Případně je možné tiskopis zaslat v uživatelsky čitelném formátu (např. PDF) do datové schránky ČSSZ (ID datové schránky 49kaiq3) nebo na elektronickou adresu podatelny ČSSZ (posta@cssz.cz) s připojeným uznávaným elektronickým podpisem.