Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání dočasné pracovní neschopnosti v období 7 dnů po ukončení předchozí dočasné pracovní neschopnosti orgánem nemocenského pojištění

Ošetřující lékař uvede důvod žádosti o udělení souhlasu k uznání dočasné pracovní neschopnosti, kdy se jedná o shodnou nebo obdobnou nemoc s nemocí u předchozí dočasné pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění a dočasná pracovní neschopnost má být uznána v období 7 dnů po ukončení této předchozí dočasné pracovní neschopnosti a současně se nejedná o akutní vzplanutí téže nemoci. Ošetřující lékař k žádosti přiloží lékařskou zprávu nebo propouštěcí zprávu z hospitalizace anebo jinou přílohu, která se k dané žádosti vztahuje.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 36 kB)