Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU/smluvním státě

Tiskopisem pojištěnec uplatňuje nárok na nemocenské v případě, že jeho dočasná pracovní neschopnost vznikla v jiném členském státě EU nebo smluvním státě, byla potvrzena ošetřujícím lékařem v tomto státě a zároveň je delší než 14 kalendářních dní.

K žádosti je třeba přiložit potvrzení ošetřujícího lékaře z jiného členského státu EU/smluvního státu o době dočasné pracovní neschopnosti a doklady předat zaměstnavateli. OSVČ vše předává příslušné OSSZ.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 54 kB)

Poučení

Touto žádostí se uplatňuje nárok na nemocenské v případě, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla v jiném členském státě Evropské unie nebo smluvním státě a byla potvrzena ošetřujícím lékařem v tomto státě. K žádosti je třeba přiložit potvrzení ošetřujícího lékaře z jiného členského státu EU/smluvního státu o době dočasné pracovní neschopnosti a doklady předat zaměstnavateli (osoba samostatně výdělečně činná příslušné okresní/Pražské/Městské správě sociálního zabezpečení).

Nemocenské se vyplácí stejným způsobem, jakým je pojištěnci hrazena mzda nebo plat zaměstnavatelem a tento způsob sděluje OSSZ zaměstnavatel. O změnu způsobu výplaty nemocenského může pojištěnec písemně požádat příslušnou OSSZ, k tomu může využít tiskopis Žádost o změnu způsobu výplaty. Na žádost pojištěnce se nemocenské vyplácí na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice nebo v hotovosti na adresu příjemce v České republice prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti hradí náklady za doručení příjemce nemocenského.

Na základě žádosti pojištěnce se nemocenské vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce nemocenského. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód). Výše nákladů na výplatu dávky v takovém případě činí při výplatě do státu Evropské unie 60 Kč, při výplatě do jiného zahraničního státu je individuální a může se pohybovat od 150 do 800 Kč. Zprostředkující banky mohou dále připočítat i své výlohy. K přiznání a poskytování nemocenského při dočasné pracovní neschopnosti pro úraz je třeba, aby zaměstnanec osvědčil a stručně vylíčil, jak k úrazu došlo. Za tím účelem lze využít tiskopis Záznam o úrazu, který je možné nalézt na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) či je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení.