Žádost o tuniský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o tuniský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Tuniskou republikou o sociálním zabezpečení (č. 9/2018 Sb. m. s.).

Tiskopis CZ/TN 202 – Žádost o důchod z Tuniské republiky slouží pro uplatnění žádosti o tuniský starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Tiskopis CZ/TN 207 – Prohlášení týkající se historie osobního pojištění (zaměstnání) slouží jako žádost o potvrzení tuniských dob pojištění získaných v Tunisku v případě, kdy žadatel bydlící v ČR uplatní žádost o český důchod a o tuniský důchod nežádá.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika
www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté, po případném doplnění dalších potřebných údajů, vše odešle tuniskému nositeli pojištění. Tuniský nositel pojištění se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.