Žádost o syrský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis SY/CZ 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o syrský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení. Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika
www.cssz.cz

ČSSZ k němu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté, po případném doplnění dalších potřebných údajů, vše odešle syrskému nositeli pojištění (Všeobecná správa sociálního zabezpečení).

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 245 kB)

Podávajícím jsou k dispozici