Žádost o potvrzení albánských dob pojištění - tiskopis CZ/AL 207

Tiskopis slouží jako žádost o potvrzení albánských dob pojištění pro osoby s bydlištěm v České republice, které žádají pouze o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Albánií o sociálním zabezpečení (č. 2/2017 Sb. m. s.) a pro účely získání nároku na tento důchod je třeba potvrdit doby pojištění v Albánii.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika
www.cssz.cz

ČSSZ jej poté, po případném doplnění dalších potřebných údajů, zašle albánskému nositeli pojištění (Institut sociálního pojištění).

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.