Žádost o japonský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o japonský důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Japonskem (č. 41/2009 Sb. m. s.).

Tiskopis CZ/J 1 – Žádost o starobní/invalidní důchod slouží k uplatnění žádosti o japonský starobní, invalidní důchod.

Návod pro vyplnění žádosti CZ/J 1, který naleznete na záložce Doplňující informace, slouží jako pomůcka pro vyplnění tiskopisu CZ/J 1.

Tiskopis CZ/J 2 – Žádost o pozůstalostní důchod slouží k uplatnění žádosti o japonský pozůstalostní důchod.

Návod pro vyplnění žádosti CZ/J 2, který naleznete na záložce Doplňující informace, slouží jako pomůcka pro vyplnění tiskopisu CZ/J 2.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika
www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté, po případném doplnění dalších potřebných údajů, vše odešle japonskému nositeli pojištění. Japonský nositel pojištění se na Vás v případě žádosti o invalidní důchod obrátí se žádostí o doplnění potřebných informací týkajících se Vašeho zdravotního stavu.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.