Žádost o izraelský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o izraelský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení (č. 73/2002 Sb. m. s.).

Tiskopis Žádost o invalidní důchod slouží k uplatnění žádosti o izraelský invalidní důchod.

Tiskopis Žádost o starobní důchod slouží k uplatnění žádosti o izraelský starobní důchod.

Tiskopis Žádost o pozůstalostní důchod slouží k uplatnění žádosti o izraelský pozůstalostní důchod.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika
www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté, po případném doplnění dalších potřebných údajů, vše odešle izraelskému nositeli pojištění. Izraelský nositel pojištění se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.