Žádost o albánský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis CZ/AL 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o albánský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Albánií o sociálním zabezpečení (č. 2/2017 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika
www.cssz.cz

ČSSZ k němu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v ČR a poté, po případném doplnění dalších potřebných údajů, vše odešle albánskému nositeli pojištění (Institut sociálního pojištění).

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 152 kB)