Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Sýrii - tiskopis CZ/SY 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Sýrii, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení. Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní a pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce příslušné podle místa bydliště žadatele:

General Establishment of Social Insurance
Port Said, P. O. Box 2684, Damascus (SYRIA)

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod ČSSZ k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 200 kB)