Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Japonsku – tiskopis J/CZ 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Japonsku, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení (č. 41/2009 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, která ČSSZ postoupí žádost o důchod k vyřízení, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele:

Japan Pension Service
3-5-24 Takaido-nishi, Suginami-ku, Tokyo 168-8505, JAPAN

http://www.nenkin.go.jp/n/www/english/index.jsp#

V případě, že žádáte o český invalidní důchod, zajistěte si prosím i vyplnění formuláře J/CZ 213.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 237 kB)

V případě, že žádáte o invalidní důchod z České republiky, zajistěte si prosím vyplnění formuláře J/CZ 213. Pokyny pro jeho vyplnění naleznete v přiloženém Manuálu. Japonská strana následně zašle Vaši žádost o český důchod spolu s potvrzením o Vašich dobách pojištění v Japonsku, případně s vyplněným formulářem J/CZ 213, České správě sociálního zabezpečení do Prahy. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.