Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Bělorusku - tiskopis CZ/BY 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Bělorusku, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení. Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní a pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte běloruskému nositeli pojištění, kterým je místně příslušný územní orgán úřadu práce, zaměstnanosti a sociální ochrany. Běloruský nositel pojištění vystaví potvrzení o Vašich dobách pojištění v Bělorusku a zašle oba tiskopisy, s případnými dalšími doklady, Fondu sociální ochrany obyvatelstva Ministerstva práce a sociální ochrany, který zajistí další potřebné administrativní úkony a postoupí Vaši žádost o důchod ČSSZ k vyřízení.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webu ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 177 kB)