Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Tiskopis vystavuje výhradně ošetřující lékař při vzniku dočasné pracovní neschopnosti. I. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – odesílá ošetřující lékař příslušné OSSZ. II. díl tiskopisu – průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – odevzdává pojištěnec při skončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři, který jej odesílá příslušné OSSZ. III. díl tiskopisu – hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – odevzdává zaměstnanec svému zaměstnavateli, u kterého se uplatňuje nárok na náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. IV. díl tiskopisu – žádost o nemocenské – podávají zaměstnanci v případě dočasné pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů u svého zaměstnavatele, který ji předá příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné podávají žádost přímo u příslušné OSSZ (dle § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.). V. díl tiskopisu – rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli – předávají zaměstnanci svému zaměstnavateli, který ho odevzdává příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné předávají tento díl tiskopisu přímo příslušné OSSZ. Tento díl tiskopisu se neodevzdává OSSZ, pokud dočasná pracovní neschopnost trvala méně než 15 kalendářních dnů.

Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ.