Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - platné pro období 11. 3. - 30. 6. 2020

Tiskopis vyplňuje zaměstnavatel, kdy tiskopis lze využít jako alternativu k ručnímu vyplnění příslušné části „Záznamy zaměstnavatele“ tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.“ K vyplněnému tiskopisu je třeba připojit jako přílohu zaměstnancem vyplněný tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (část A. a B.) v elektronické podobě (v příslušném formátu – .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsxs, .pdf, .jpg, a .txt). Vyplněný tiskopis s přílohami lze odeslat elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky anebo lze vyplněný tiskopis vytisknout a spolu s přílohami odeslat poštou příslušné OSSZ.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Verze tiskopisu platná pro aktuální období.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 38 kB)

Pokud potřeba péče o dítě byla ukončena, zaměstnavatel v tiskopise vyplní i údaje týkající se data opětovného zahájení výkonu zaměstnání a výkonu zaměstnání v poslední den trvání potřeby péče o dítě, pokud daný zaměstnanec v poslední den jejího trvání o dítě pečoval.

Pokyny pro vyplnění záznamů zaměstnavatele (PDF, 210 kB)