Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Tiskopisem žádá zaměstnanec společně se svým zaměstnavatelem o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s evropskými koordinačními nařízeními (formulář A1) a mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela (bilaterální formulář nebo potvrzení o příslušnosti).

Více o institutu určení státu pojištění ve vztahu k evropským koordinačním nařízením naleznete na webu ČSSZ.

Více o institutu určení státu pojištění ve vztahu k mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela, naleznete na webu ČSSZ.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 1 MB)