Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Tiskopis slouží zaměstnavateli k potvrzení výše náhrad vyplacených zaměstnanci po skončení jeho pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu nebo z důvodu nemoci z povolání. Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel potvrzuje (dle ust. § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb.) výši vyplacených náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 271 b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (do 30. 9. 2015 § 371 zákona č. 262/2006 Sb., do 31. 12. 2006 § 195 zákona č. 65/1965 Sb.), jež se zahrnují do ročního vyměřovacího základu zaměstnance.

Potvrzení předkládá žadatel o důchod, kterému byla náhrada za ztrátu na výdělku vyplácena (dle ust. § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.).

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 65 kB)