Profesní dotazník

Tiskopis slouží pro doložení údajů o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích výdělečných činnostech při řízení ve věci invalidního důchodu a přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné. Vyplňuje jej občan, který žádá o invalidní důchod či změnu (zvýšení) stupně invalidity nebo jehož zdravotní stav má být posouzen v rámci kontrolní lékařské prohlídky nebo žadatel o status osoby zdravotně znevýhodněné.

Na základě žádosti posudkového lékaře má občan povinnost tiskopis vyplnit. Nesplní-li občan tuto povinnost v rámci řízení o posouzení zdravotního stavu, následkem může být přerušení řízení nebo zastavení výplaty invalidního důchodu.

Tiskopis lze podat písemně nebo odeslat elektronicky prostřednictvím datové schránky občana do datové schránky příslušné OSSZ či podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.