Potvrzení o žití – polsky

Tiskopisem potvrzuje klient žijící trvale v zahraničí, že podmínky nároku na výplatu jeho důchodu (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) trvají. Vlastnoruční podpis příjemce důchodu nebo jeho opatrovníka musí být úředně ověřen (blíže viz vysvětlivky uvedené ve formuláři).

O úřední ověření podpisu je možné požádat i na kterékoliv OSSZ, kde je prováděno bezplatně. Potvrzený tiskopis lze v současné době podat pouze v listinné podobě.

Podmínky pro výplatu důchodu osobám s trvalým bydlištěm mimo území České republiky jsou uvedeny na webu ČSSZ.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 46 kB)