Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Přihláška je určena především pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost v rozsahu, která nezakládá účast na pojištění, a pro OSVČ vykonávající hlavní činnost, jež potřebují deklarovat účast na pojištění v kalendářním roce, za který ještě nepodaly přehled o příjmech a výdajích.

Předepsaný tiskopis (dle § 48b odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.) musí obsahovat kalendářní rok, na který se OSVČ přihlašuje k důchodovému pojištění a údaje, které příslušná OSSZ potřebuje k provádění důchodového pojištění. OSVČ se může k účasti na důchodovém pojištění v kalendářním roce přihlásit kdykoli v jeho průběhu, a v následujícím kalendářním roce za předchozí kalendářní rok nejpozději při podání „Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok“, za který se k této účasti přihlašuje.

Pro přihlášku k důchodovému pojištění až v den podání přehledu je možné využít příslušnou část v předepsaném tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok“.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 1 MB)

Verze tiskopisu platné pro minulá období