Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

Zaměstnavatelé nebo vzdělávací zařízení jsou povinni, o osobách se zdravotním postižením, které u nich provádí přípravu, vést (dle § 37 odst. 7 zákona č. 582/1991 Sb.) evidenci pro účely důchodového pojištění, a to v rozsahu potřebném pro provádění tohoto pojištění.

Zaměstnavatel nebo vzdělávacího zařízení je povinen předkládat ČSSZ tyto údaje do 8 dnů ode dne skončení přípravy (dle § 39a odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.). Tiskopis slouží k předložení údajů o době trvání teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

 1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
 2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
 3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
 4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
 5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat. Před odesláním tiskopisu je nutné provést kontrolu vyplněných dat (tlačítko Zkontrolovat data).
 6. Zvolte způsob elektronického odeslání tiskopisu.
  1. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.
  2. Odeslání s uznávaným elektronickým podpisem vyžaduje:
   • registraci certifikátu uznávaného elektronického podpisu na příslušné OSSZ; kromě něj je nezbytné současně zaregistrovat i osoby oprávněné k podávání tohoto tiskopisu,
   • povolit internetovému prohlížeči instalaci doplňků (týká se jak PC a notebooku, tak mobilních zařízení).

Podrobnější informace k podávání tiskopisů, registraci na OSSZ a instalaci doplňků naleznete na webu ČSSZ.

Formulář umožňuje učinit podání elektronicky. V případě podání POS v papírové podobě prostřednictvím místně příslušné OSSZ, lze využít tisku do originálního tiskopisu.

Podávajícím jsou k dispozici: