Plná moc (řízení o přiznání důchodu)

Tiskopis slouží k prokázání rozsahu zastoupení žadatele o dávku důchodového pojištění (tj. zmocnitele), který si může vybrat ze dvou možností. Zmocnitel buď pověřuje sepsáním žádosti o dávku důchodového pojištění jinou fyzickou osobu (zmocněnce); v takovém případě je zmocnění omezeno pouze na podání žádosti. Žadatel o dávku důchodového pojištění může rovněž zvolit druhou možnost, jíž je zastoupení pro celé řízení o přiznání dávky důchodového pojištění (tj. rozhodnutí ve věci, event. další korespondence, budou doručeny zmocněnci, který je současně oprávněn podat námitky proti rozhodnutí a činit další úkony ve správním řízení). Zmocněnec vyplněný tiskopis předkládá osobně na místně příslušné OSSZ v souvislosti s podáním žádosti o důchod oprávněné osoby (zmocnitele). Tiskopis může být zmocnitelem (žadatelem) po jeho přihlášení se k ePortálu ČSSZ (přihlášení je možné datovou schránkou nebo prostřednictvím NIA, tj. eObčankou či uživatelským účtem) rovněž odeslán elektronicky na místně příslušnou OSSZ (místní příslušnost se v daném případě řídí místem trvalého pobytu žadatele).

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 35 kB)