Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je (dle § 15 zákona č. 589/1992 Sb.) povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. V tomto přehledu se kromě daňového základu uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění. Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.

Informace k podávání tiskopisů jsou uvedeny na této stránce.

Verze tiskopisu platná pro aktuální období.

Verze tiskopisu platné pro minulá období