Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je (dle § 15 zákona č. 589/1992 Sb.) povinna podat OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. V tomto přehledu se kromě údajů o příjmech a výdajích uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění. Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Verze tiskopisu platná pro aktuální období.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 253 kB)