Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o používání / zrušení používání kvalifikovaných elektronických podpisů jeho lékaři

Pro potvrzení identity osoby odesílající podání z lékařského SW může být využíván elektronický podpis lékaře (nejde o povinnou náležitost podání), pokud poskytovatel zdravotních služeb sdělí ČSSZ, že jeho lékaři budou podání elektronicky podepisovat.  Připojení uznávaného elektronického podpisu se pak v takovém případě stane povinnou náležitostí elektronických podání pod všemi přidělenými IČPE daného poskytovatele zdravotních služeb a podání tohoto poskytovatele bez uznávaného elektronického podpisu budou odmítána. Formulářem lze rovněž dříve nahlášenou povinnost podepisování zrušit.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 35 kB)