Prohlášení opatrovníka (souhlas s výplatou důchodu opatrovance na účet zařízení sociálních služeb dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Tiskopis je určen opatrovníkům (fyzickým i právnickým osobám) a slouží k udělení jejich souhlasu s výplatou důchodu opatrovance na účet zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“). K tiskopisu je nutné přiložit rozsudek soudu o omezení svéprávnosti opatrovance.

Prohlášení opatrovníka obsahuje jeho základní identifikační údaje, dále identifikační údaje opatrovance a poskytovatele služeb. Opatrovník svým podpisem (v případě právnické osoby i razítkem) potvrzuje své prohlášení, že byl informován o způsobu provádění výplaty dávek důchodového pojištění na účet ZSS a souhlasí s tím, aby byla výplata důchodu jeho opatrovance prováděna tímto způsobem.  

Tiskopis se zasílá ČSSZ v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví. Elektronicky lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávaným elektronickým podpisem opatrovníka.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabyly účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 30 kB)