Žádost o úpravu důchodu podle zákona č. 262/2011 Sb.

Nárok na úpravu důchodu mají držitelé osvědčení o účasti na odboji a odporu proti komunismu, jestliže procentní výměra jejich starobního či invalidního důchodu nedosahuje stanovené minimální výše, nebo vdovy či vdovci po těchto osobách, jestliže procentní výměra jejich vdovského či vdoveckého důchodu nedosahuje stanovené minimální výše. Bližší informace naleznete na webu ČSSZ v sekci Odškodnění.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 156 kB)