Žádost o jednorázovou peněžní částku nahrazující příplatky a zvláštní příspěvek k důchodu

Jednorázová peněžní částka náleží osobám, jimž nevznikl nárok na příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. na příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. nebo na zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění. Bližší informace naleznete na webu ČSSZ v sekci Odškodnění.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 124 kB)