Hlášení ošetřujícího lékaře

Tiskopis slouží ošetřujícímu lékaři k ohlašování změn při dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce (dle § 61 a § 72g písm.c zákona č. 187/2006 Sb.). Ošetřující lékař je povinen odeslat tiskopis příslušné OSSZ nejpozději v následující pracovní den. U zásadní změny diagnózy se toto hlášení odesílá příslušné OSSZ do 7 kalendářních dnů.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 82 kB)