Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Tiskopisem potvrzuje zahraniční zaměstnavatel zaměstnance žádajícího o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s evropskými koordinačními nařízeními nebo příslušnými mezinárodními smlouvami, že bude za uvedeného zaměstnance v případě udělení výjimky odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění do systému pojištění v České republice.

Více o institutu určení státu pojištění ve vztahu k evropským koordinačním nařízením naleznete na webu ČSSZ.

Více o institutu určení státu pojištění ve vztahu k mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela, naleznete na webu ČSSZ.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 77 kB)