Čestné prohlášení o dobách zaměstnání

Tiskopis je (dle § 85 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.) určen žadatelům o důchod nebo o úpravu důchodu k prokázání doby pojištění (zaměstnání) čestným prohlášením, nelze-li tuto dobu prokázat jinak. Svědci prostřednictvím tiskopisu čestně prohlašují všechny skutečnosti související s prokázáním doby pojištění nebo zaměstnání žadatele uvedené v prohlášení, které jsou jim známy.

Tiskopis je možné využít k čestnému prohlášení o dobách zaměstnání do 31. 12. 1995 i k čestnému prohlášení o dobách pojištění po 31. 12. 1995.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopisy k tisku a ručnímu vyplnění: