Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Služba umožňuje podání žádosti o vystavení potvrzení o dočasných pracovních neschopnostech, které vznikly od 1. 1. 2010.

Pro náhled na seznam všech dočasných pracovních neschopností můžete využít online službu Informace o dočasné pracovní neschopnosti.

 1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
 2. Spusťte službu.
 3. Vyplňte žádost včetně způsobu doručení.
 4. Odešlete žádost.
 1. Spusťte službu.
 2. Vyplňte žádost včetně způsobu doručení.
 3. Odešlete žádost.
 1. Před odesláním žádosti si zvolte způsob, jakým má být potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti doručeno:

  • doručení na zadanou poštovní adresu;
  • doručení do datové schránky;
  • osobní převzetí.
 2. Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vydává na základě žádosti příslušná OSSZ. Potvrzení bude příslušnou OSSZ zasláno nebo připraveno k vyzvednutí do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

 3. O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař (§ 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

 4. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, případně dočasná pracovní neschopnost končí ze zákona (§ 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

 5. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

 6. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

 7. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.

  Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.