Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet

Tiskopisem žádá příjemce důchodu (tj. důchodce, zákonný zástupce, opatrovník, zástupce dle § 49 a 50 občanského zákoníku nebo zvláštní příjemce) o zrušení výplaty důchodu na účet v České republice (dle § 64 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.) nebo jím majitel účtu v České republice žádá o zrušení výplaty důchodu manžela (manželky) na svůj účet.

Tiskopis lze podat písemně nebo odeslat prostřednictvím datové schránky žadatele do datové schránky ústředí ČSSZ ID: 49kaiq3, příp. e-mailem v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu: posta@cssz.cz.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se