Potvrzení školského zařízení o speciálních vzdělávacích potřebách u dítěte – platné pro období 5. 10. 2020 – 30. 6. 2021

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení školského zařízení o speciálních vzdělávacích potřebách u dítěte – platné pro období 5. 10. 2020 – 30. 6. 2021

Tiskopis je určen pro školská zařízení, kdy prostřednictvím tohoto tiskopisu mohou potvrdit, že u dítěte jsou dány zvláštní vzdělávací potřeby pro účely nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Školské zařízení prostřednictvím tiskopisu potvrzuje, že u dítěte jsou dány speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona, a současně, že se jedná o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem (dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání (dle § 15 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se