Přehled o výši pojistného od března 2021

Box - Tiskopis

Přehled o výši pojistného od března 2021

Zaměstnavatel je ve lhůtě splatnosti pojistného, tj. v období od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, povinen příslušné OSSZ  v elektronické podobě předložit spolu s požadovanými údaji tiskopis „Přehled o výši pojistného“. Na přehledu zaměstnavatel odečte od celkového pojistného úhrn poskytnutých karanténních příspěvků podle zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Nárok na tento odečet lze uplatnit do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény (izolace) zaměstnance.

Bližší informace naleznete na stránce věnované výpočtu mimořádného karanténního příspěvku a jeho odečtu od pojistného.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se

Online formulář

Vyplnit