Přehled o výši pojistného od března 2021

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Přehled o výši pojistného od března 2021

Zaměstnavatel je ve lhůtě splatnosti pojistného, tj. v období od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, povinen příslušné OSSZ  v elektronické podobě předložit spolu s požadovanými údaji tiskopis „Přehled o výši pojistného“. Na přehledu zaměstnavatel odečte od celkového pojistného úhrn poskytnutých karanténních příspěvků. Nárok na tento odečet lze uplatnit do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény (izolace) zaměstnance.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se