Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je povinna podat OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. V tomto přehledu se kromě údajů o příjmech a výdajích uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění. Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se