Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005

Box - Tiskopis

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je povinna podat OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. V tomto přehledu se kromě údajů o příjmech a výdajích uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění. Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.