Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Služba zobrazí výpis zaplacených plateb na nemocenské pojištění a měsíční základy z těchto plateb pro vybrané časové období, nejdříve od 1. 1. 2016. Pro období po 1. 1. 2014 se zobrazí i maximální měsíční základ nemocenského pojištění OSVČ, který si OSVČ může určit svou platbou. Více na záložce „Doplňující informace".

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyberte období, za které požadujete informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění.
  4. Odešlete svůj požadavek.
  5. Informace se zobrazí na obrazovce.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyberte období, za které požadujete informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění.
  3. Odešlete svůj požadavek.
  4. Informace se zobrazí na obrazovce.

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná, OSVČ se může sama rozhodnout, zda se k tomuto pojištění přihlásí. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.

OSVČ si měsíční základ nemocenského pojištění určuje svou platbou. Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (5 000 Kč v letech 2012 – 2014, 4 000 Kč v letech 2009 – 2011).

Od roku 2014 nemůže být měsíční základ vyšší než měsíční průměr z určeného vyměřovacího základu na posledním podaném přehledu o příjmech a výdajích. K přehledu staršímu třech let se nepřihlíží. Pokud byla v kalendářním roce zahájena činnost a trvala méně než ve čtyřech měsících, nepoužije se takový přehled pro stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění. Nelze-li použít žádný přehled za poslední tři roky, je maximálním měsíčním základem 1/2 průměrné mzdy. Pro rok 2014 je to částka 12 971 Kč. Více na www.cssz.cz.

V letech 2011 až 2013 byl měsíční základ pojistného na nemocenské pojištění OSVČ omezen měsíčním vyměřovacím základem zálohy na pojistné na důchodové pojištění v daném kalendářním měsíci. Jestliže byl již zpracován přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok (2011, 2012, 2013), měsíční základy na nemocenské pojištění jsou v příslušném roce již omezeny uvedeným způsobem, tj. ve výši, ze které se vypočítá dávka nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství). Není-li zpracován přehled o příjmech a výdajích, je výše měsíčního základu nemocenského pojištění vypočtena dle platby pojistného. Pro výpočet dávky však může být měsíční základ snížen dle měsíčního vyměřovacího základu zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

Za den platby se považuje den připsání platby na účet příslušné správy sociálního zabezpečení, proto doporučujeme uhradit pojistné s dostatečným předstihem.

Další informace o účasti OSVČ na nemocenském pojištění a dávkách nemocenského pojištění OSVČ naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nesouhlasí údaje o platbách pojistného s evidencí OSSZ?

V případě nesrovnalostí v údajích o platbách pojistného na nemocenské pojištění se obraťte na příslušnou OSSZ. Kontakty získáte na webových stránkách ČSSZ.