Informace o výši a druhu pobíraného důchodu

Služba poskytuje informace o druhu a výši pobíraných dávek důchodového pojištění od 1. 1. 2015 (včetně příplatků, příspěvků a individuálního připojištění, které jsou vypláceny spolu s důchodem).

Služba neposkytuje informace o případných srážkách z dávek důchodového pojištění, které podá místně příslušná OSSZ.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Informace se zobrazí na obrazovce.
  1. Spusťte službu.
  2. Informace se zobrazí na obrazovce.
  1. Přístup k informacím je prostřednictvím online služby umožněn pouze u pravidelně měsíčně odesílaných výplat oprávněným příjemcům v České republice.

  2. Služba neumožnuje náhled na výplaty důchodů zajišťované formou doplatků (např. na přechodnou adresu, výplat do věznic), na výplaty vyplácené zákonným zástupcům nebo zvláštním příjemcům, na výplaty cizincům na účty v České republice ani na všechny druhy výplat do ciziny. Pro tyto specifické případy lze využít službu Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu.

  3. Informace o výplatách dávek důchodového pojištění naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Informace o druhu a výši pobíraného důchodu se nezobrazuje, ačkoliv důchod pobíráte?

Pokud obdržíte informaci, že požadovaná data nebyla nalezena, ačkoliv dávky důchodového pojištění pobíráte, jedná se o situaci, kdy vzhledem ke specifickým podmínkám výplaty nelze poskytnout informace o druhu a výši pobíraného důchodu prostřednictvím této online služby. V takovém případě můžete využít službu Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu. Potvrzení Vám bude zasláno nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Je zobrazená částka vyšší než částka důchodu, která je skutečně vyplácena?

Služba neposkytuje informace o srážkách z dávek důchodového pojištění. Informace o nich podá místně příslušná OSSZ. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.