Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro fyzické osoby – zaměstnavatele

Služba poskytuje informace o stavu pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, které ČSSZ eviduje vůči zaměstnavateli – fyzické osobě. Dluh na pojistném na sociální zabezpečení zahrnuje dluh na pojistném, penále a na pokutě.

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce. K aktualizaci dat dochází přibližně v polovině běžného měsíce.

Služba neobsahuje pohledávky na exekučních nákladech.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Informace se zobrazí na obrazovce.
  1. Spusťte službu.
  2. Informace se zobrazí na obrazovce.

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení se řídí zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.).

Služba poskytuje informace o stavu evidovaných pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, včetně dopočtu penále, k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce. K aktualizaci dat dochází přibližně v polovině běžného měsíce.

Stav celkových evidovaných pohledávek je vždy rozdělen na pohledávky na pojistném, penále a na pokutě.

Bližší informace o pojistném na sociální zabezpečení naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Pro informace o možnosti úhrady dlužných částek se obraťte na místně příslušnou OSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Místo aktuálního stavu pohledávek k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce se zobrazil starší stav pohledávek?

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce. K aktualizaci dat dochází přibližně v polovině běžného měsíce.

Pokud se ani přesto nezobrazí aktuální stav pohledávek, jsou nevyřešeny problémy na kontě plátce pojistného. Pro bližší informace o stavu pohledávek se, prosím, obraťte na místně příslušnou OSSZ.