Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby

Služba poskytuje informace o stavu pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, které ČSSZ eviduje vůči zaměstnavateli - právnické osobě. Dluh na pojistném na sociální zabezpečení zahrnuje dluh na pojistném, penále a na pokutě.

Upozornění: Pokud jste zaměstnavatel, který využil možnosti odkladu platby pojistného za měsíce květen až červenec 2020 dle zákona č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, je zobrazen aktuální stav pohledávek na pojistném a penále, včetně penále, které bude sníženo po splnění zákonem stanovených podmínek. Pro bližší informace o stavu pohledávek se, prosím, obraťte na místně příslušnou OSSZ.

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce, anebo k datu aktuálního vyhodnocení konta plátce zaměstnavatele.

Služba neobsahuje pohledávky na exekučních nákladech.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Zadejte variabilní symbol a odešlete požadavek.
  4. Informace se zobrazí na obrazovce.
  1. Spusťte službu.
  2. Zadejte variabilní symbol a odešlete požadavek.
  3. Informace se zobrazí na obrazovce.

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení se řídí zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.).

Služba poskytuje informace o stavu evidovaných pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, včetně dopočtu penále, k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce, anebo k datu aktuálního vyhodnocení konta plátce zaměstnavatele.  

Stav celkových evidovaných pohledávek je vždy rozdělen na pohledávky na pojistném, penále a na pokutě. Dále pak na pohledávky ve splátkovém režimu a pohledávky, které jsou předmětem vymáhání.

Bližší informace o pojistném na sociální zabezpečení naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Pro informace o možnosti úhrady dlužných částek se obraťte na místně příslušnou OSSZ.

 

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Místo aktuálního stavu pohledávek k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce se zobrazil starší stav pohledávek?

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce, anebo k datu aktuálního vyhodnocení konta plátce zaměstnavatele.

Pokud se ani přesto nezobrazí aktuální stav pohledávek, jsou nevyřešeny problémy na kontě plátce pojistného. Pro bližší informace o stavu pohledávek se, prosím, obraťte na místně příslušnou OSSZ.