Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby

Služba poskytuje informace o stavu pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, které ČSSZ eviduje vůči zaměstnavateli - právnické osobě. Dluh na pojistném na sociální zabezpečení zahrnuje dluh na pojistném, penále a na pokutě.

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce. K aktualizaci dat dochází přibližně v polovině běžného měsíce.

Služba neobsahuje pohledávky na exekučních nákladech.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Zadejte variabilní symbol a odešlete požadavek.
  4. Informace se zobrazí na obrazovce.
  1. Spusťte službu.
  2. Zadejte variabilní symbol a odešlete požadavek.
  3. Informace se zobrazí na obrazovce.

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení se řídí zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.).

Služba poskytuje informace o stavu evidovaných pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, včetně dopočtu penále, k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce. K aktualizaci dat dochází přibližně v polovině běžného měsíce.

Stav celkových evidovaných pohledávek je vždy rozdělen na pohledávky na pojistném, penále a na pokutě.

Bližší informace o pojistném na sociální zabezpečení naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Pro informace o možnosti úhrady dlužných částek se obraťte na místně příslušnou OSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Místo aktuálního stavu pohledávek k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce se zobrazil starší stav pohledávek?

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce. K aktualizaci dat dochází přibližně v polovině běžného měsíce.

Pokud se ani přesto nezobrazí aktuální stav pohledávek, jsou nevyřešeny problémy na kontě plátce pojistného. Pro bližší informace o stavu pohledávek se, prosím, obraťte na místně příslušnou OSSZ.