Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění

Služba umožňuje podání žádosti o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění, tzv. informativní list. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění (zaměstnání), případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ, a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Právo na zaslání informativního listu máte jednou za kalendářní rok.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Odešlete žádost o informativní list.
  1. Spusťte službu.
  2. Odešlete žádost o informativní list.

Informativní osobní list důchodového pojištění bude k nahlédnutí prostřednictvím služby Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění. Informativní list bude zaslán do datové schránky, pokud bude zadána při podání žádosti. Lhůta pro doručení je do 90 dnů ode dne doručení žádosti, ČSSZ však zpravidla informativní osobní list důchodového pojištění zasílá v kratší lhůtě.

Více o informativním osobním listě důchodového pojištění naleznete v dokumentu Vysvětlení k informativnímu osobnímu listu důchodového pojištění.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Informujte správce systému.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Již jsem požádal/a o sestavení informativního listu, ale ještě mi nebyl doručen?

Informativní list vyhotoví ČSSZ do 90 dnů ode dne doručení žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Stav vyřizování své žádosti můžete po přihlášení sledovat pod volbou Moje podání.

Informativní list vyhotoví ČSSZ do 90 dnů ode dne doručení žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Stav vyřizování své žádosti můžete sledovat pod volbou Moje podání.

Nemám rodné číslo?

Jste-li cizinec, musíte požádat o přidělení rodného čísla Ministerstvo vnitra České republiky. Pokud máte na přechodnou dobu přiděleno evidenční číslo pojištěnce (EČP), pod kterým jste zaevidován/a u ČSSZ, můžete jej použít pro styk s ČSSZ místo rodného čísla.