Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob

Služba umožňuje podání žádosti o potvrzení stavu splatných nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tzv. žádost o bezdlužnost.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyplňte žádost o bezdlužnost včetně způsobu doručení.
  4. Odešlete žádost o bezdlužnost.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyplňte žádost o bezdlužnost včetně způsobu doručení.
  3. Odešlete žádost o bezdlužnost.

Před odesláním žádosti o bezdlužnost si zvolte způsob, jakým má být potvrzení o bezdlužnosti doručeno:

  • doručení na zadanou poštovní adresu;
  • doručení do datové schránky;
  • osobní převzetí.

Potvrzení o bezdlužnosti vydává na základě žádosti o bezdlužnost OSSZ. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, je lhůta pro vyřízení žádosti o bezdlužnosti 30 dnů od jejího podání, nejpozději 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád).

Stav vyřizování své žádosti můžete po přihlášení sledovat pod volbou Moje podání.

Stav vyřizování své žádosti můžete sledovat pod volbou Moje podání.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Při práci s portálem došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.