Seznam zaměstnanců účastných pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Seznam zaměstnanců účastných pojištění

Služba poskytuje seznam zaměstnanců, u kterých ČSSZ eviduje za všechny mzdové účtárny (zvolenou mzdovou účtárnu) k aktuálnímu datu otevřené pojistné vztahy. Vyhledat je také možné informace pouze o konkrétním zaměstnanci či konkrétním otevřeném pojistném vztahu.

Pokud má výstup služby více než 500 záznamů, je možné si jej v CSV podobě nechat zaslat na zvolenou e-mailovou adresu (po odeslání požadavku je CSV výstup k dispozici buď za využití odkazu v zaslaném oznámení, nebo v části Moje dokumenty - rozbalovací menu u IČO/jména a příjmení v pravé horní části ePortálu).

  1. Služba prezentuje následující informace:
    • údaje o zaměstnavateli, seznam otevřených pojistných vztahů (příjmení, jméno, RČ/EČP, variabilní symbol, začátek pojistného vztahu, druh činnosti - kód a slovní popis, příznak, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu, a identifikátor, pod kterým je pojistný vztah evidován v registru ČSSZ)
  2. Pojistným vztahem se rozumí zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na nemocenském pojištění.
  3. Vznik a zánik nemocenského pojištění zaměstnanců upravuje zákon o nemocenském pojištění (§ 10 zákona č. 187/2006 Sb.).
  4. Bližší informace o podmínkách účasti na nemocenském pojištění naleznete na webových stránkách ČSSZ.
  5. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.
  6. Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.