Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Služba umožňuje podání žádosti o potvrzení stavu splatných nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tzv. žádost o bezdlužnost.

Tato služba je určena pro fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci ČSSZ jako osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnavatelé.

Před odesláním žádosti o bezdlužnost si zvolte způsob, jakým má být potvrzení o bezdlužnosti doručeno:

  • doručení na zadanou poštovní adresu;
  • doručení do datové schránky;
  • osobní převzetí.

Potvrzení o bezdlužnosti vydává na základě žádosti o bezdlužnost OSSZ. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, je lhůta pro vyřízení žádosti o bezdlužnosti 30 dnů od jejího podání, nejpozději 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád).

Stav vyřizování své žádosti můžete po přihlášení sledovat pod volbou Moje podání.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.